Ha en «intelligent og klok aften»

Hver eneste dag bruker du mange ulike typer intelligens. Vi har mange flere typer intel- ligens enn IQ. En skoleelev kan godt være dårlig til å stave, men flink til å tegne, dårlig til å dividere, men god i fotball. Det er forhold som har blitt stadig tydeligere i...

Bordplasseringen avgjør kommunikasjonen🍒

Bordplassering. Tallene viser rangorden eller status, D og F deler femteplassen. Bordets fasong plasserer autoritet Både rektangulære og ovale bord brukes som understrekning av autoritet, siden den som sitter øverst ved et slikt bord automatisk har mest makt. Ulike...