Er du en god leder?

Hvilke verdier, personlige egenskaper eller karaktertrekk, har du? På lista under, sett ring rundt de fem karaktertrekkene som du synes beskriver deg best. Besluttsom, Fremtidsrettet, Hjelpsom, Inspirerende, Intelligent,Kompetent, Likefrem, Lojal, Moden,...

24 forbedringsspørsmål etter jobbintervjuet.

Hvordan gjør du et bedre intervju? Umiddelbart etter intervjuet, mens du ennå har samtalen friskt i minnet, er det nyttig at du vurderer hva som gikk bra og hva du kan gjøre bedre en annen gang. Det vil forberede deg til intervjurunde nummer to. Om du ikke skulle få...