Bordplasseringen avgjør kommunikasjonen🍒

Bordplassering. Tallene viser rangorden eller status, D og F deler femteplassen. Bordets fasong plasserer autoritet Både rektangulære og ovale bord brukes som understrekning av autoritet, siden den som sitter øverst ved et slikt bord automatisk har mest makt. Ulike...

Å avdekke og kartlegge kundens behov

Hensikt Å avdekke og kartlegge kundens behov. Grunnleggende suksessfaktor Trygghet og tillit. Suksesskriteriet Gode kommunikasjonsferdigheter, solide holdninger og din offensive mentale tilstand. Suksess formel Suksess = Nysgjerrig på utfordringer x nysgjerrig på...

Lær deg påfølgende salg🍀

Hensikt At kunden velger å kjøpe mer av deg – enten der og da eller at han/hun kommer igjen. Suksesskriterie Du tjener mer for mindre arbeidsinnsats. Suksess Du vet at du har lykkes når kunden kjøper mer enn han/hun kom for eller oppsøker deg nest gang. HVA –...