Ha en «intelligent og klok aften»

Hver eneste dag bruker du mange ulike typer intelligens. Vi har mange flere typer intel- ligens enn IQ. En skoleelev kan godt være dårlig til å stave, men flink til å tegne, dårlig til å dividere, men god i fotball. Det er forhold som har blitt stadig tydeligere i...