Vi har studier innenfor salg og kundeservice, noe som vil gjøre deg bedre over tid. Vi kjører ikke vanlige salgskurs som blir glemt etter kort tid. Her vil du jobbe aktivt gjennom en 12 måneders periode for å optimere dine egne salgs eller service ferdigheter. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs.

Gå til nettstudier