Det er vanskelig å si hva fremtiden vil bringe, men det kan virke som kampen om å skaffe og beholde gode medarbeidere vil fortsette å være en av de største utfordringene i norsk næringsliv. Vi har gått fra arbeidersamfunn til kunnskapssamfunn, og i en tid der stadig større andel av befolkningen tilegner seg høyere utdanning, ser vi at det er store forventninger til arbeidsgiver.

Det er forventninger om innflytelse, ansvar, frihet og mulighet til personlig utvikling. De bedriftene som gir kunnskapen best vilkår og utvikler en prestasjonskultur, er bedrifter som vinner.

Vi har skreddersydd utviklingsprogrammer som gir økt motivasjon og vekst i bedriften, og kan dokumentere topp resultater på salg, service og lederutvikling. Flere av våre kunder har doblet-tredoblet sin omsetning og blitt Gaselle bedrifter. Vi kjent for å kvalitetssikre utviklingsprosesser.

«Human2Human»

1. Lederutvikling – Situasjonsbestemt ledelse «Prestasjons ledelse»
2. Outplacement for ledere
3. Nedbemanning – Omstilling – HR
4. Salg og serviceledelse
5. Kam – trening
6. Salg og service – Kundepleie
7. Profil 20 som utviklingsverktøy
8. Fagbøker (Godkjente) innen ovennevnte fagområder